Vzpomínky na vznik a rozvoj hvězdárny v Úpici

Na hvězdárně v Úpici jsem trávil téměř každé prázdniny svého mládí. Byly to krásné časy plné her, dobrodružství, radosti, ale i poznávání nových věcí. Za všechny tyto okamžiky mohu poděkovat svému dědečkovi a svojí babičce, kteří zde bydleli a pracovali. Dědeček, Vladimír Mlejnek, byl zakladatelem, budovatelem a dlouholetým ředitelem hvězdárny. Za tyto roky se povedlo jemu a jeho spolupracovníkům vybudovat z pouhého snu mladých a zapálených astronomů jméno, které je v současné době známo v celém astronomickém světě.

Ve svém díle Vzpomínky na vznik a rozvoj Hvězdárny v Úpici dědeček vzpomíná na celou, mnohdy strastiplnou cestu, která vede od první myšlenky na založení astronomického kroužku v roce 1952 až do roku 1976. Dědeček zesnul dříve než stačil publikaci dokončit, byla proto vydána hvězdárnou až po jeho smrti, v listopadu 1999.

Ku příležitosti 50. výročí založení hvězdárny v Úpici a zároveň 10. výročí vydání tohoto díla jsem na své stránky umístil celou publikaci, podepsanou Jiřím Grygarem, aby lidé, kteří svojí prací a pevnou vůlí dokázali proměnit pouhý sen na skutečnost a pomohli tak proslavit českou astronomii, nebyli nikdy zapomenuti.