Terezín, Severní Čechy

Terezín (německy Theresienstadt) je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, kraj Ústecký, zhruba 3 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, které je rozděluje na Malou a Velkou pevnost Terezín, Terezínem též procházela státní silnice 8, která je zároveň mezinárodní silnicí E 55 na trase Praha - Drážďany (dnes silnice 608). Součástí Terezína jsou také tři sousední vesnice: České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply.

Koncentrační tábor Terezín je souhrnné označení nacistických represivních zařízení zřízených za druhé světové války za pevnostními zdmi a valy Terezína. Jednalo se o věznici gestapa (v Malé pevnosti, od června 1940) a o židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od listopadu 1941).

Kdykoliv vidím některé mladé lidi hajlovat, hlásit se k myšlenkám nacismu, pronášet nesnášenlivá hesla, kdykoliv slyším lidi včetně nejvyšších politických představitelů mluvit o vyhlazování některých komunit či příslušníků politických stran, jedna z prvních věcí, na které si vzpomenu je moje návštěva tohoto koncentračního tábora. Možná by těmto lidem pár dní strávených v podmínkám tehdejších vězňů pomohlo přehodnotit svoje chování.

Publikováno dne 23.8.2011, fotodokumentace pořízena dne 28.9.2010

Fotogalerie